خبــر برگزیده

خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد

آیا از عملکرد این انجمن راضی هستید؟
مجموع آراء اخذ شده : 13 رأی
گزینه تعداد رأی سهم از کل نمودار
بله 4 30.8 %
خیر 9 69.2 %
  29 بهمن 1399
 پشتیبانی گروه دیبا
 13