خبــر برگزیده

درباره خانه

 

خانه صنعت ، معدن و تجارت استان یزد به عنوان یک تشکل مردم نهاد صنعتی و معدنی متشکل از انجمن های تخصصی همگن دارای مجوز از ارگانهای ذیربط بوده و در اداره ثبت شركتها به ثبت رسيده است .

از اهداف مهم خانه های صنعت و معدن تقویت جایگاههای بخش خصوصی در سیاستگذاری و تصمیم سازی می باشد .

اهم وظايف و مسئوليت هاي خانه صنعت ، معدن و تجارت كه مهمترين تشكل جامع بزرگ توليدكنندگان صنعتي ومعدني كشور مي باشد بشرح زير مي باشد :

- كمك به توسعه اشتغال پايدار در بخش صنعت ومعدن

- دفاع از حقوق صنعتگران و معدنكاران در مراجع قانونگذاري و اجرائي كشور

- ايجاد تسهيلات و تشويق آحاد جامعه به سرمايه گذاري در بخشهاي توليدي كه مهمترين عامل توسعه كشور و ايجاد اشتغالهاي مفيد و پايدار در كشور خواهد بود

- تلاش درجهت رفع موانع توليد وافزايش روز افزون توليدات صنعتي و معدني بمنظور كاستن ازحجم واردات وافزايش صادرات غير نفتي كشور
- بعهده گرفتن وظايف اجرائي وبخشهاي صنعت ومعدن وكاستن از مسئوليتهاي اجرائي سازمانهاي دولتي بمنظور افزايش توان دولت در هدايت ونظارت و حمايت از بخشهاي توليدي وصرفه جوئي در هزينه هاي جاري

.

.

.
در حال حاضر براساس سياستهاي اقتصادي دولت در اجراي اصل 44 قانون اساسي مهمترين وظيفه خانه صنعت و معدن فراهم ساختن زمينه حضور توانمند بخش خصوصي در عرصه توليد و سرمايه گذاري وكاهش تصدي گري دولت در عرصه صنعت و توليد مي باشد كه در صورت تحقق واقعي اين امر چشم انداز بسيار روشن و موفقي براي بخشهاي توليدي كشور قابل پيش بيني خواهد بود .

هم اكنون 15 انجمن صنايع همگن تخصصي در بخش هاي مختلف صنعت و معدن تشكيل يافته كه با عضويت در خانه صنعت و معدن مشغول ارائه خدمات تخصصي به رشته هاي مختلف صنعت در استان یزد مي باشند.

 خانه صنعت و معدن نقش مؤثري در اصلاح قوانين بخش توليدي كشور در مجلس شوراي اسلامي داشته است.

باعضويت هزاران واحد صنعتي فعال درخانه صنعت ومعدن وهمچنين هزاران واحد صنعتي در دست احداث خانه صنعت ومعدن مي تواند نقش بسيار مؤثر و تأثير گذاري درجامعه صنعتي كشور و استان ايفا نموده و به حل بخش مهمي از مشكلات موجود جامعه كمكهاي مفيد ومؤثري نموده و موجب افزايش اشتغال و كاهش تورم و افزايش سطح رفاه عمومي در جامعه اسلامي انقلابي ايران گردد .

 تاریخ ثبت : 11 آبان 1392
  آخرین به روزرسانی : 11 آبان 1392