خبــر برگزیده
عنوان نظرسنجی شرکت در نظرسنجی مشاهده نتایج
کمیسیون مشاورین

ارزیابی شما از مشاور محترم و نحوه برگزاری جلسه مشاوره و بهره مندی از خدمات کمیسیون مشاورین خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد چیست؟

  29 بهمن 1399
 652
   
کمیسون جوانان

آیا از عملکرد این انجمن راضی هستید؟

  29 بهمن 1399
 0
   
کمیسون بانوان

آیا از عملکرد این انجمن راضی هستید؟

  29 بهمن 1399
 1
   
خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد

آیا از عملکرد این انجمن راضی هستید؟

  29 بهمن 1399
 18
   
معادن فلزی و ذغال سنگ

آیا از عملکرد این انجمن راضی هستید؟

  29 بهمن 1399
 4
   
ماشین سازی ، خودرو و نیرومحرکه

آیا از عملکرد این انجمن راضی هستید؟

  29 بهمن 1399
 0
   
لعاب و رنگدانه های سرامیکی

آیا از عملکرد این انجمن راضی هستید؟

  29 بهمن 1399
 0
   
کاشی ، چینی ، سرامیک و خاک های صنعتی

آیا از عملکرد این انجمن راضی هستید؟

  29 بهمن 1399
 188
   
فناوری اطلاعات

آیا از عملکرد این انجمن راضی هستید؟

  29 بهمن 1399
 1
   
فرش و پتو

آیا از عملکرد این انجمن راضی هستید؟

  29 بهمن 1399
 0
   
1 2 صفحه: