خبــر برگزیده

ارکان خانه

 

هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت یزد

 

نام و نام خانوادگی

سمت

سیدعلی اکبر کلانتر

  رئیس هیئت مدیره

محمدحسن راسخی نژاد

  نائب رئیس هیئت مدیره

حمیدرضا کریم نژاد

  خزانه دار و عضو هیئت مدیره

محمدحسین فنایی

  عضو هیئت مدیره
علی اکبر حجت

  عضو هیئت مدیره

امیرحسین حیدرزاده

  عضو هیئت مدیره

مجتبی دستمالچیان

  عضو هیئت مدیره

داوود عظیمی

  عضو هیئت مدیره

علی اصغر خلیلی

  عضو هیئت مدیره

احمد عشقان ملک

  عضو علی البدل هیئت مدیره

محمود جراح زاده

  عضو علی البدل هیئت مدیره

سید علیرضا سالار

  بازرس اصلی

مجتبی خبیری

  بازرس علی البدل

 

 

 

 

 

 تاریخ ثبت : 11 آبان 1392
  آخرین به روزرسانی : 17 تیر 1403