خبــر برگزیده

عملکرد خانه صنعت

 

عملکرد خانه صنعت و معدن :
1. همکاری با دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و مشارکت در برگزاری سمینارها و گردهمایی های مرتبط با بخش صنعت و معدن
2. شرکت در گردهمایی ها و ایراد سخرانی در مجامع صنعتی و معدنی و سمینارهای کار آفرینی بمنظور تبیین جایگاه بخش صنعت و معدن و نقش آن در توسعه اقتصادی استان.
3. برگزاری جلسات و گردهمایی تشکلهای 13 گانه تخصصی خانه صنعت و معدن بصورت ادواری (15 روز یکبار)
4. دعوت از اساتید دانشگاهها و مسئولین ادارات ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تشکیل گردهمایی با صنعتگران و معدنکاران در جهت بحث و تبادل نظر، طرح مشکلات و ارائه راه کارهای مناسب در جهت رفع آنها.
5. تشکیل جلسه با بانکها و موسسات مالی استان در جهت تبیین دیدگاههای صنعتگران و معدنکاران استان در رابطه با ارائه تسهیلات به واحدهای صنعتی و معدنی.
6. ایجاد بانک اطلاعات صنعتی و معدنی حاوی اطلاعات واحدهای صنعتی و معدنی استان.
7. همکاری با سایر استانها و بحث و تبادل در جهت پیشبرد اهداف خانه صنعت و معدن و شرکت در گردهمایی خانه های صنعت و معدن و مجامع صنعتی و معدنی در سطح کشور.
8. راه اندازی سایت خانه صنعت و معدن استان یزد جهت نشر اطلاعات و اخبار مرتبط با واحدهای صنعتی و معدنی استان و فعالیتهای خانه صنعت و معدن.
9. بررسی مشکلات واحدهای صنعتی و معدنی، طرح مشکلات و همکاری با ادارات ذیربط در جهت رفع آنها.
10. همکاری با سازمان صنایع و معادن، موسسه استاندارد، سازمان کار و امور اجتماعی، دانشگاهها و سایر سازمانهای مرتبط با امر صنعت و معدن در جهت پیشبرد اهداف بخش صنعت و معدن.
11. عضویت در انجمنهای و شرکت در مجامع و مجالس مرتبط با بخش صنعت و معدن و ارائه نظرات صنعتگران و معدنکاران.
12. همکاری با اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، تشکلهای صنفی، تشکلهای کارگری و سایر تشکلهای مرتبط با امر صنعت و معدن.
13. عضویت موثر در هیئت حل اختلاف و کوشش در جهت رفع مشکلات فیمابین کارگران و کارفرمایان .
14. کمک به ایجاد و شکل گیری هرچه بیشتر تشکلهای تخصصی در خانه صنعت و معدن.
15. اطلاع رسانی در خصوص برگزاری مجامع علمی، نمایشگاههای داخلی و خارجی و دوره های آموزشی و همکاری در جهت شکل گیری مسافرتهای علمی و تخصصی.
16. بستر سازی و آماده نمودن فضا و پرسنل متخصص مورد نیاز جهت پذیرش مسئولیتهای مرتبط با این بخش و در جهت کم کردن تصدی گری دولت و پیشبرد اهداف خصوصی سازی.
17. همکاری با مرکز آموزش فنی و حرفه ای و انعقاد تفاهم نامه در جهت :
الف : شناسایی نیازهای آموزشی صنایع استان بمنظور ارائه آموزش های لازم.
ب : همکاری در جهت تعریف دوره های آموزشی مورد نیاز با در نظر گرفتن استانداردهای آموزش فنی و حرفه ای.
ج : ثبت نام افراد واجد شرایط از صنایع و برنامه ریزی جهت برگزاری دوره ها.
د : همکاری در جهت برگزاری سمینارهای مورد نیاز صنایع و معادن.
18. اقدام به صدور شناسنامه عضو جهت واحدهای صنعتی و معدنی عضو خانه صنعت و معدن.
19. شناسایی و تجلیل از واحدهای صنعتی نمونه، پیشکسوتان، کارآفرینان، حامیان، دانشگاهیان بخش صنعت و معدن و قدردانی از نخبگان و دانشگاهیان مرتبط با این بخش.
20. انعقاد تفاهم نامه همکاری با پارک علم و فناوری یزد بمنظور :
الف : همکاری با پارک در زمینه تهیه و تدوین سیاستها و خط مشی های توسعه کریدور علم و فناوری یزد در حوزه صنعت و معدن
ب : ارائه مسائل و مشکلات و نیازهای پژوهشی و فناوری واحدهای صنعتی و معدنی استان به پارک از طریق برگزاری بازدیدها، جلسات بازاریابی و نشستهای مشترک با ارباب صنایع و معادن استان یزد
ج : تشویق و ترغیب صنایع و معادن استان یزد جهت استقرار واحدهای تحقیق و توسعه در طرح جامع پارک
د : ایجاد بانکهای اطلاعاتی صنایع و معادن استان به شکل مشترک و ایجاد امکان بهره برداری پارک از بانکهای اطلاعاتی ایجاد شده
ذ :ایجاد زمینه بهره گیری از توانایی تخصصی مدیران، کارشناسان، مشاورین، نوآوران و موسسات فناور پارک در زمینه توسعه صنعت مشاوره مدیریت، کارآفرینی و مدیریت فناوری در واحدهای صنعتی و معدنی استان یزد
ر :الویت دادن به موسسات فناور در پارک جهت شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی با هدف معرفی و عرضه محصولات و کسب بازارهای جدید
ز : کمک به جذب منابع مالی و ترغیب صنایع و معادن استان جهت سرمایه گذاری در ایجاد موسسات فناور و مراکز رشد در پارک
س : الویت دادن در بهره گیری از توانمندیهای علمی و تخصصی مدیران، کارشناسان، مشاورین، نوآوران و موسسات فناور پارک جهت برون سپاری وظایف محوله از سوی وزارت صنایع و معادن موضوع تصویر نامه پیوست و سایر موارد مشابه 

 تاریخ ثبت : 11 آبان 1392
  آخرین به روزرسانی : 11 آبان 1392