خبــر برگزیده

اهداف خانه صنعت

 

اهداف خانه صنعت و معدن عبارتند از :

 1. تلاش در جهت توسعه صنعت و معدن استان و افزایش نقش و سهم صنعت و معدن در تولید، اشتغال و درآمد کلی.
 2. تلاش در جهت ارتقاء فرهنگ صنعت و معدن استان بمنظور آگاهی مردم از اهمیت و نقش صنعت و معدن در تقویت بنیه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، علمی، تکنولوژی و دفاعی کشور.
 3. تلاش در جهت تقویت و نقش و جایگاه صنعت و معدن در اقتصاد استان و در صحنه اقتصادی کشور و حضور موثر و سودمند صادرات صنعتی و معدنی استان در بازارهای داخلی و بین المللی و بهره گیریاز ارتباطات داخلی و بین المللی برای تقویت توان صنعتی ، معدنی ، علمی و فن آوری صنایع و معادن استان.
 4. تلاش درجهت تقویت تشکلهای تخصصی صنعتی ومعدنی وتحققق مشارکت آنها در برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور.
 5. جلب همکاری بانکها در تأمین نیازهای انجمنهای تخصصی و واحدهای تحت پوشش آنها.
 6. توسعه همکاری با دانشگاهها و مراکز علمی تحقیقاتی داخلی و خارجی در جهت توسعه تکنولوژی و تحقیقات کاربردی مورد نیاز انجمنهای تخصصی عضو.
 7. پشتیبانی حقوقی از انجمنهای تخصصی عضو.
 8. ایجاد بانکهای اطلاعاتی مورد نیاز.
 9. فراهم نمودن زمینه های اطلاعاتی خریدهای کلان مورد نیاز اعضاء.
 10. برگزاری کنفرانسهای علمی و تخصصی مورد نیاز اعضاء.
 11. کمک به افزایش بهره وری واحدهای صنعتی و معدنی استان.
 12. کمک به توسعه همکاری انجمنهای تخصصی عضو استان با یکدیگر و با انجمنهای تخصصی دیگر استانها و مجامع مشابه در سطح کشور.
 13. انجام مطالعه و شناسایی مشکلات مشترک واحدهای عضو انجمن های تخصصی (با حمایت و همکاری دولت).
 14. تهیه نشریه و بولتنهای خبری و هرنوع اطلاع رسانی .
 15. برگزاری همایشهای تخصصی و دعوت از اساتید و صاحبنظران با تجربه (از داخل و خارج از کشور) و کمک به ارتقاء اطلاعات و تواناییهای علمی و تخصصی اعضاء .
 16. کمک به تعیین و تدوین استانداردهای مرغوبیت با همکاری موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و نظارت برتحقق آن.
 17. همکاری با انجمنهای صنعتی و معدنی در داخل و خارج از کشور جهت منافع اعضاء و در صورت لزوم عضویت در آنها .
 18. کمک به اخذ استانداردهای مدیریتی، محیط زیستی و دیگر استانداردهای بین المللی مورد نیاز.
 19. همکاری با دولت و دستگاههای اجرایی ذیر ربط در تهیه و تدوین سیاستها، خط مشی های (کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت ) توسعه صنعتی و معدنی و پشتیبانی های خدمات نرم افزاری و تحقیقات و توسعه صادرات صنعتی و معدنی.
 20. کمک به ارتقاء و تضمیین کیفیت در تولیدات واحدهای استانی.
 21. 1اتخاذ تصمیمات لازم در جهت شناساندن و پیشبرد سیاستها و استراتژیها ی کلان صنایع و معادن کشور.
 22. کمک به توسعه پیمانکاریها و زنجیره های تولید واحدهای تولیدی عضو انجمنها با صنایع و معادن متوسط و بزرگ داخلی و خارجی تحت پوشش آنها .
 23. کمک به ایجاد آزمایشگاههای مشترک حساس مورد نیاز اعضاء انجمنهای تخصصی استانی.
 24. کمک به ایجاد بازارهای مالی و شرکتهای فعال در بازار سرمایه با هدف تأمین نیاز مالی بخش صنعت و معدن استان .
 25. کمک به فراهم سازی امکانات ورود بهره گیری از سرمایه، اطلاعات، تکنولوژی، فنون، تجربیات داخلی و خارجی در جهت اقتصاد و صنایع و معادن استان.
 26. مشارکت در اجلاسهای همکاری مشترک با دیگر کشورها، کسب بازارهای جدید و بهره گیری از تواناییهای تکنولوژی آن کشورها.
 27. کمک به توسعه مدیریت کارآفرینی و ارتقاء تواناییهای فنی و تخصصی انجمنهای تخصصی واحدهای تحت پوششش آنها.
 28. برگزاری و شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی، معرفی و عرضه تولیدات اعضاء و کسب بازارهای جدید برای صادرات تولیدات واحدهای صنعتی و معدنی استان و راهنمایی اعضاء جهت شرکت در نمایشگاههای فوق.
 29. تلاش در جهت رفاه عمومی اهالی استان و در نهایت مردم کشور با افزایش درآمد سرانه.
 30. هدایت صنایع و معادن بمنظور مشارکت در مناقصه های داخلی و خارجی و ایجاد بازارهای جدید.

 تاریخ ثبت : 11 آبان 1392
  آخرین به روزرسانی : 11 آبان 1392