خبــر برگزیده

خانه صنعت ایران

 

خانه صنعت ، معدن و تجارت ایران

تاریخچه

با توجه به تبصره 41 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي،اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي ايران و به استناد مصوبه شماره 1/12/16680 مورخ 77/10/12 شوراي عالي اداري مقدمات ایجاد تشکل های همگن ـ تخصصی و نیز خانه های صنعت ومعدن استانی در سراسر كشور فراهم ، شد. از اين سال تا سال 1378به تدریج شكل گيري انجمن های صنايع همگن و خانه هاي صنعت معدن و تجارت استانها آغاز شد و پس از طي مراحل قانوني و تصويب اساسنامه عملا خانه هاي صنعت ، معدن و تجارت استانها راه اندازي شدند.

 ساختار خانه صنعت،معدن  و تجارت ایران بدی گونه بوده است که در ابتدا انجمنهای همگن ـ تخصصی ـ صنفی که از صنایع و معادن استانها شکل گرفته اند با هم افزایی و تجمیع در تشکلی جدید، خانه صنعت،معدن و تجارت استان مربوطه را ایجاد کرده اند. خانه صنعت،معدن و تجارت استانها نیز تشکلی جدید و سراسری و فراگیر را تحت عنوان خانه صنعت،معدن و تجارت ایران تشکیل داده اند.

در سال 1380 با دعوت معاونت صنايع كوچك از خانه هاي صنعت ، معدن و تجارت استانها، نشستی در وزارتخانه صنایع و معادن به عمل آمد. بعد از اتمام جلسه و در يك نشست غير رسمي برای اولين بار اكثر روساي خانه های صنعت،معدن و تجارت استانی در يك نشست حضور داشتند و در آنجا توافق كردند كه پنج نفر را از بين خود به عنوان هيئت موسس خانه صنعت ، معدن و تجارت ايران انتخاب و آنها با تهيه پيش نويس اوليه اساسنامه زمينه يك انتخابات سراسري را پايه گذاري نمايند زيرا پيش بيني اوليه فقط تشكيل خانه هاي صنعت،َ معدن و تجارت در سطح استانها بود. اولين گروه هيئت موسس طي يكسال فعاليت و برگزاري جلسات متعدد چه در سطح استانها و چه در سطح وزارتخانه با جمع بندي نظرات كليه كارشناسان و صاحبنظران با توجه به محدوديت ها موفق گرديد پيش نويس اولين اساسنامه را آماده نمايند و جهت تصويب به مجمع ارائه نمايند.

سپس اجلاسی در تهران جهت رايزني اوليه چگونگی تشكيل و ارائه فعاليت و ساير راهبردها تشكيل گرديد. دومين اجلاس خانه هاي صنعت،معدن و تجارت در بهمن 1380 در شهر اصفهان تحت عنوان همایش اعلام موجودیت خانه صنعت،معدن و تجارت ایران برگزار گرديد كه يكي از بزرگترين دستاوردهاي آن تصويب اساسنامهء پيشنهادي توسط هيئت موسس بود كه البته در همين اجلاس با تصويب مجمع، هيئت موسس مامور گرديد زمينه اولين انتخابات خانهء صنعت،معدن و تجارت ايران را فراهم نمايد. اساسنامه خانه صنعت،معدن و تجارت ایران در مجامع آتی با توجه به شرایط جدید مورد بازبینی قرار گرفته و ایرادات وارد بر آن مورد اصلاح قرار گرفت.

این تشکل در تاریخ 91/11/10 طی مراسم نهمین جشنواره تولید ملی رسما به نام خانه صنعت، معدن و تجارت ثبت و تغییر نام یافت.

 

 موضوع و اهداف خانه های صنعت،معدن و تجارت

 1. همكاري و مشاوره در توسعه صنعت و معدن در کشور و افزايش نقش و سهم صنعت و معدن در توليد، اشتغال و درآمد كلي.
 2. كمك به رفاه عمومي اهالي استان و در نهايت مردم كشور با افزايش درآمد سرانه از طريق افزايش توليدات صنعتي و معدني.
 3. ترویج فرهنگ صنعت و معدن ، به منظور ارتقای آگاهي مردم از اهميت و نقش صنعت و معدن در تقويت بنيه اقتصادي، سياسي، اجتماعي، علمي، تكنولوژيكي و دفاعي كشور.
 4. تقويت نقش و جايگاه صنعت و معدن در صحنه اقتصادي كشور و حضور موثر و سودمند صادرات صنعتي و معدني استان در بازارهاي داخلي و بين‌المللي و بهره‌گيري از ارتباطات داخلي و بين‌المللي براي تقويت توان صنعتي، علمي و فن‌آوري صنايع و معادن کشور.
 5. تقويت تشكلهاي تخصصي صنعتي و معدني و تحقق مشاركت آنها در برنامه‌هاي توسعه اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي كشور. ا
 6. تخاذ تصميمات لازم در جهت شناسانيدن و پيشبرد سياستها و استراتژيهاي كلان صنايع و معادن كشور
 7. همكاري با دولت و دستگاههاي اجرايي ذيربط در تهيه و تدوين سياستها، خط مشي‌هاي (يكساله و پنجساله) توسعه صنعتي و معدني ـ پشتيباني‌هاي خدمات نرم‌افزاري و تحقيقات و توسعه صادرات صنعتي و معدني.
 8. هدايت صنايع و معادن به منظور مشاركت در مناقصه‌هاي داخلي و خارجي و ايجاد بازارهاي جديد.
 9. مشاركت در اجلاسهاي همكاري مشترك با ديگر كشورها، كسب بازارهاي جديد و بهره‌گيري از توانايي‌هاي تكنولوژيكي آن كشورها.
 10. جلب همكاري بانكها در تامين نياز انجمنهاي تخصصي و واحدهاي تحت پوشش آنها.
 11. توسعه همكاري با دانشگاهها و مراكز علمي، تحقيقاتي در جهت توسعه تكنولوژي و تحقيقات كاربردي مورد نياز انجمنهاي تخصصي عضو.
 12. پشتيباني حقوقي از انجمنهاي تخصصي عضو.
 13. كمك و مشاركت در تدوين و ارتقاء كيفيت در توليدات صنعتي و معدني.
 14. توسعه مديريت كارآفريني و ارتقاء تواناييهاي فني و تخصصي انجمنهاي تخصصي و واحدهاي تحت پوشش آنها.
 15. توسعه پيمانكاريها و زنجيره‌هاي توليد واحدهاي توليدي عضو انجمنها با صنايع متوسط و بزرگ داخلي و خارجي.
 16. ايجاد بانك اطلاعاتي مورد نياز اعضا.
 17. فراهم نمودن زمينه خريدهاي كلان مورد نياز اعضا.
 18. برگزاري كنفرانسها، همايش‌ها و دوره‌هاي آموزشي علمي و تخصصي مورد نياز اعضا.
 19. كمك به افزايش بهره‌وري در واحدهاي تولیدی.
 20. توسعه همكاريهاي انجمن‌هاي تخصصي عضو استان با يكديگر و با انجمن‌هاي تخصصي ديگر استانها و مجامع مشابه در سطح داخلي و خارجي .
 21. انجام مطالعه و شناسايي مشكلات مشترك واحدهاي عضو انجمن‌هاي تخصصي (با حمايت و همكاري دولت) و ارائه راهكارهاي علمي و عملي جهت حل مشكلات مذكور.
 22. ايجاد آزمايشگاه‌هاي مشترك حساس مورد نياز اعضا انجمن‌هاي تخصصي استاني، راساً يا با مشاركت بخشهاي دولتي و يا غير دولتي.
 23. شركت در نمايشگاههاي داخلي و خارجي، معرفي و عرضه توليدات اعضا و كسب بازارهاي جديد براي صادرات توليدات واحدهاي صنعتي و معدني استاني و راهنمايي اعضا جهت شركت در نمايشگاههاي فوق.
 24. كمك به ايجاد بازارهاي مالي و شركتهاي فعال در بازار سرمايه با هدف تامين نيازهاي مالي بخش صنعت و معدن کشور.
 25. كمك به فراهم سازي امكانات ورود و بهره‌گيري از سرمايه، اطلاعات، فنون، ابزار، مواد اوليه و تجربيات خارجي در جهت رشد و توسعه اقتصادي در بخش صنعت و معدن.
 26. فراهم سازي زمينه لازم جهت ايجاد و توسعه فناوري‌هاي نوين و صنايع پيشتاز.
 27. انجام مشاوره و امور كارشناسي مربوط به وظايف وزارت صنايع و معادن در جهت پيشبرد اهداف كوچك سازي بدنه دولت و خصوصي سازي خدمات با انعقاد قراردادهاي لازم در سطح کشور.
 28. انجام امور كـارشناسي و مشاوره‌اي جهت بررسي‌هاي فني، اقتصادي و نظارت بر اجراي پروژه‌هاي سرمايه گذاري صنعت و معدن برابر قوانين و مقررات موجود كشور.
 29. انتشار خبر‌نامه داخلي و نشريه با اخذ مجوز‌هاي لازم از مراجع ذيصلاح.
 30. ترويج، اشاعه و ارتقاء فرهنگ توليد و كار‌آفريني و سعي در همگاني نمودن اين فرهنگ.
 31. ايجاد انگيزه‌هاي پژوهشي در حوزه صنعت و معدن و كارآفريني و هدايت آنها به سمت بكارگيري نتايج تحقيقات محققين و پژوهشگران.
 32. مشاوره، رايزني و مسئوليت پذيري در زمينه تنظيم بازار و اصلاح روشهاي قيمت‌گذاري.
 33. فراهم سازي امكانات رفاهي براي اعضاء.

 اهم فعاليت هاي گذشته خانه های صنعت،معدن و تجارت

 اهم فعاليت هاي گذشته خانه های صنعت،معدن و تجارت به طور خلاصه عبارتند از:

 1.  پيگيري مجدانه جهت كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي براي توليدكنندگان و ايجاد ارتباط منطقي مابين بازار پول و فعاليت هاي توليدي و تلاش مستمر در جهت رفع مشکل اختلاف نرخ ارز حساب ذخیره ارزی برای تولید کنندگان.
 2.  پيگيري مستمر جهت الغای قانون موسوم به تجميع عوارض.
 3.  پيگيري مستمر جهت جلوگيري از تصويب لايحه ماليات بر ارزش افزوده و نيز تعديل و اصلاح مواد در حال تصويب آن با رویکرد اجرای کامل و همه شمول یا الغای آن.
 4.  برگزاري همايش ها و جشنواره هاي تخصصي متعدد.
 5.  حضور در جلسات مختلف در زمينه سياستگذاري هاي صنعتي و معدني.
 6.  انجام مصاحبه هاي متعدد با رسانه ها مختلف داخلی و خارجی در زمینه فعالیتی تشکل.
 7.  تهيه طرحها، اصلاحيه ها، پيشنهادات و انتقادات در خصوص موضوعات مختلف اقتصادي و به ویژه در حوزه صنعت و معدن به مراجع ذيربط
 8.  تهيه ليست جامعي از مشكلات مشترك صنايع و معادن كشور همراه با توضيح تبعات و پيشنهاد راه حل مربوطه و اعلام به مراجع و مسئولین ذیربط.
 9.  ارتباط مداوم با کمیسیونها و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و ارائه دیدگاهها و نظرات تخصصی در ارتباط با لوایح و طرح ها و قوانین.
 10.  تعامل مستمر با سایر تشکلهای تخصصی و فراگیر جهت نیل به اهداف مشترک.
 11.  انعقاد تفاهم نامه با شرکتهای بیمه جهت تسهیل خدمات با هزینه مناسب تر
 12.  انعقاد تفاهم نامه و قراردادهای آموزشی با برخی دانشگاهها و مراجع آموزشی جهت ارائه خدمات به تولید کنندگان و ایجاد مرکز آموزش
 13.  حضور در جلسات کارگروه ها و کمیته های مرتبط در استانداریها و فرمانداریها به نمایندگی از بخش تولید.
 14.  پیگیری جهت ایجاد تسهیلات و خدمات شایسته برای مدیران واحدهای تولیدی عضو.

 تاریخ ثبت : 11 آبان 1392
  آخرین به روزرسانی : 11 آبان 1392