خبــر برگزیده

با حمایت خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد برگزار گردید:

«دوره آموزشی آشنایی با قوانین و مقررات مشاغل سخت و زیان آور»

دوره آموزشی « آشنایی با قوانین و مقررات مشاغل سخت و زیان آور» با حمایت خانه صمت استان یزد برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد، کلاس آموزشی آشنایی با قوانین و مقررات مشاغل سخت و زیان آور در روز ۴ خرداد ماه با حمایت خانه صنعت، معدن و تجارت استان و همچنین آقای محمد صابری، رئیس دپارتمان تامین اجتماعی کمیسیون مشاورین خانه صمت و با تدریس آقای محمد مهدی بهره ور، رئیس اداره مستمری های سازمان تامین اجتماعی استان یزد برگزار گردید. 

این دوره به منظور افزایش دانش فراگیران در خصوص مقررات و آئین نامه های مرتبط با مشاغل سخت و زیان آور در شرکت ها، کارخانه ها و سازمان ها برگزار شد و در پایان با جلسه پرسش و پاسخ همراه بود.

کد خبر: 2076
  تاریخ خبر : 7 خرداد 1402
 مدیر روابط عمومی
 759