خبــر برگزیده

بدنبال برگزاری مجمع خانه صنعت،معدن و تجارت استان یزد:

سید علی اکبر کلانتر مجددا به ریاست خانه صمت استان انتخاب شد.

مجمع عمومی خانه صمت و انتخاب اعضاء هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد برگزار و سید علی اکبر کلانتر برای سومین دوره پیاپی به عنوان رئیس خانه صمت انتخاب شد.

به گزارش روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد، مجمع عمومی و انتخابات خانه صمت استان با حضور  روسای ۱۷ تشکل تخصصی از بیست تشکل تخصصی صنعتی و معدنی عضو مجمع خانه، صبح پنجشنبه دوازدهم آبان ماه در محل خانه صمت تشکیل شد.
در پی برگزاری این مجمع، آقایان حجت، فنایی، کلانتر، راسخی نژاد، کریم نژاد، خلیلی، دستمالچیان، حیدرزاده، عظیمی، عشقان ملک و جراح زاده به مدت سه سال به عنوان اعضا هیئت مدیره و آقایان سالار و خبیری به عنوان بازرس انتخاب شدند. 
شایان ذکر است در این نشست، با تصمیم اعضا هیئت مدیره آقای کلانتر به عنوان رئیس، آقای راسخی نژاد به عنوان نایب رئیس و آقای کریم نژاد به عنوان خزانه دار خانه صمت استان یزد انتخاب شدند.

کد خبر: 2016
  تاریخ خبر : 14 آبان 1401
 مدیر روابط عمومی
 201