خبــر برگزیده

گزارش ملاقات سفیر و سرکنسول ایران در هند با اعضای اتاق بازرگانی ایالات تلنگانا

به پیوست گزارش نشست تجاری سفیر کشورمان در دهلی نو با اعضای اتاق بازرگانی ایالت تلنگانای این کشور درخصوص بررسی راهکارهای توسعه روابط تجاری بین دو کشور از جمله همکاریهای بین استانی جهت ملاحظه ایفاد می گردد.
شایان ذکر است در نشست مزبور بررسی راهکارهای توسعه همکاریهای تجاری از جمله مشارکت شرکت های ایرانی در پروژه های اقتصادی این ایالت، افزایش صادرات و واردات محصولات کشاورزی، تبادل اطلاعات در خصوص نیازمندی های تجار و تولیدکنندگان ایرانی، فرصت یابی برای سرمایه گذاران هندی، همکاری های فرهنگی و دانشگاهی، همکاری های داروئی دو طرف، توریسم درمانی، وجود منابع کتابخانه ای ذیقیمت فارسی در مراکز دانشگاهی ایالت تلنگانا جهت تحقیقات علمی و غیره، بهره برداری از ظرفیت تفاهم نامه های همکاری بین اتاق بازرگانی تلنگانا و اتاق های بازرگانی تهران، مشهد و اصفهان، جایگاه استراتژیک بندر چابهار جهت توسعه همکاری های تجاری در کشور مورد تأکید قرار گرفته و... اشاره گردیده است.
همچنین گزارش اطلاعات مربوط به وضعیت اقتصادی ایالت تلنگانا که در پورتال اطلاع رسانی معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه درج شده، حاوی اطلاعات اقتصادی مغتنمی جهت بهره برداری تجار و فعالین اقتصادی می باشد.

گروه: بخشنامه ها و قوانین

تاریخ صدور : 9 شهریور 1400

دریافت فایل بخشنامه
  تاریخ ثبت : 15 شهریور 1400
 52