خبــر برگزیده

اعلام ملزومات تداوم تولید در مواقع اضطراری قطعی برق

🔸اعضای محترم خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد

▫️با توجه به اتفاقات اخیر در شبکه تأمین و توزیع برق کشور و اختلالات بوجود آمده در تأمین برق مراکز صنعتی، خواهشمند است با عنایت به اهمیت و ضرورت تأمین برق مورد نیاز برخی از صنایع کشور در مواقع اضطراری، موارد ذیل را با دقت تکمیل و حداکثر تا تاریخ 1400/06/17 به این تشکل ارسال نمایید:

1⃣ بررسی نیاز به خدمات و محصول تولیدی در زمان قطعی برق
2⃣ بررسی امکان یا عدم امکان ذخیره سازی خدمات و محصول تولیدی برای زمان های قطعی برق
3⃣ بررسی و تعریف شاخص های موردنیاز برای تعیین ضرورت و میزان ادامه فعالیت (شاخص هایی همچون میزان نیاز فرمان بری پروسه، سطح محصول نهایی، دسته بندی فناوری و...)
4⃣ بررسی و تعیین نوع و تعداد دیزل ژنراتور موردنیاز
5⃣ برآورد هزینه و تأمین اعتبارات موردنیاز
6⃣ تأمین مولد و سایر تجهیزات موردنیاز
7⃣ نصب و راه اندازی دستگاه مولد برق اضطراری
8⃣ برگزاری مانور قطعی برق و راه اندازی مولد برق اضطراری
9⃣ استخراج مشکلات و نواقص و انجام اقدامات اصلاحی

▫️آدرس: یزد، خیابان شهید مطهری، مرکز فناوری اقبال، کد پستی 89176-97998

WhatsApp: 09138554955
Tel: 03537261217_8
Fax: 03537261219

گروه: بخشنامه ها و قوانین

تاریخ صدور : 13 شهریور 1400

  تاریخ ثبت : 13 شهریور 1400
 78