خبــر برگزیده

کمیسیون بانوان

خانم فهیمه قاضیان

عضو هیات مدیره کمیسیون بانوان خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد

 

هر نکته‌ای که گفتم در وصفِ آن شَمایل

هـر کـو شنید گفـتــا لِـلّـهِ دَرُّ قــائــل

تحصیلِ عشـق و رنـدی آسان نمود اول

آخر بسوخت جانم در کسبِ این فضایل

 

هدف و انگیزه اینجانب برای عضویت و پذیرش مسئولیت در کمیسیون بانوان، ترویج سختکوشی، آینده نگری و افزایش بهره وری در بانوان صنعت استان یزد می باشد.

 

 

 تاریخ ثبت : 15 فروردین 1402
  آخرین به روزرسانی : 15 فروردین 1402