خبــر برگزیده

کمیسیون بانوان

خانم مهندس  سعیده السادات  اخوان دستمالچی

عضو هیات مدیره کمیسیون بانوان خانه صنعت،معدن و تجارت استان یزد 

 

به سِـرِّ جـامِ جـم آنـگه نظـر توانـی کرد

که خـاکِ میـکده کُحلِ بَصَـر توانـی کرد

مباش بی می و مُطرب که زیرِ طاقِ سپهر

بدین تـرانه غـم از دل بـه در توانـی کرد

 

امروز، برای تحقق توسعه اجتماعی ، تسریع فرایند توسعه اقتصادی و محقق شدن عدالت اجتماعی، چنان چه به زن به عنوان نیروی فعال و سازنده نگریسته شود، قطعاً تأثیر بسیاری در روند توسعه و افزایش کمّی و کیفی نیروی انسانی آن جامعه خواهد داشت

«دانش» و «صنعت»، اساسی ترین بنیانهای «توسعه» هستند و توسعه؛ اساسی ترین مقوله مورد بحث جهان امروز می باشد که سال هاست توجه کشورهای در حال رشد را به خود جلب کرده و می تواند باعث شکوفایی و رشد عمیق و پایدار کشورها شود.

همچنین حضور پررنگ و‌فعال زنان توانمند در عرصه صنعت و استفاده از استعدادهای آنها در این عرصه موجب پویایی شده و حس ارزشمندی را در خارج از خانه برای زنان رقم میزند و‌نهایتا منجر به ارتقا و رشد آنها می‌شود و جذب نیروهای جوان و پر انرژی در صنعت و استفاده از پتانسیل های بالای آنها همواره مورد توجه صنعت می‌باشد

 

 تاریخ ثبت : 16 اسفند 1401
  آخرین به روزرسانی : 16 اسفند 1401