خبــر برگزیده

کمیسیون بانوان

خانم دکتر سحر گلکاری حق

دبیر کمیسیون بانوان خانه صنعت،معدن تجارت استان یزد

 

حُسـنت به اتـفاقِ مَـلاحت جهان گرفت

آری بـه اتــفـاق، جـهـان می‌توان گرفت

افشـایِ رازِ خـلوتـیـان خواست کرد شمع

شـکـر خــدا که سِــرِّ دلش در زبان گرفت

زین آتـشِ نهـفته که در سـینهٔ من است

خـورشید شعله‌ایست که در آسمان گرفت

 

عشـق به دیـگری ضرورت نیست حادثه است
عشـق به وطــن ضـرورت اسـت نـه حـادثـه
عشـق به خدا ترکیبی است از ضرورت و حادثه

با توجه به اعتقاد به ادای دین به جامعه و کشور و مردم ایران که از کودکی با این سوال پرورش یافته ام که چه نقشی برای جامعه ایفا خواهم کرد، فرصت و نعمت حضور در کمیسیون بانوان خانه صمت استان یزد به عنوان سرزمینی که بسیار دوستش میدارم و مشاهده گنجهای ارزشمندی در میان بانوان جوان در دانشگاه و صنعت ،خواهم کوشید صدای آنها باشم و برای رشد و پیشرفت آنان در تحقق بخشیدن به رویاهایشان تلاش کنم.

راز خوشبختی هر جامعه ای در حضور بانوان شاد و امیدوار و متعهد به اخلاق و معنویت و روشنبین  به آینده رقم میخورد. نقش مادری و معلمی و همسری و اجتماعی باید مکمل هم و راهگشای فردای یزد و ایران باشد.

 

 تاریخ ثبت : 15 اسفند 1401
  آخرین به روزرسانی : 16 اسفند 1401