خبــر برگزیده

تقویم نمایشگاه های بین المللی سلیمانیه در سال 2023

سومین نمایشگاه تخصصی ایران در سلیمانیه، در تاریخ 10 الی 15 مهر ماه برگزار خواهد شد.

اطلاعات مربوط به جدول زمانی برگزاری نمایشگاه های بین المللی سلیمانیه عراق در سال 2023، در پیوست قابل مشاهده و دسترسی می باشد.

شایان ذکر است سومین نمایشگاه تخصصی جمهوری اسلامی ایران در سلیمانیه نیز در محدوده زمانی 10 لغایت 15 مهرماه سال جاری برگزار خواهد شد.

جدول نمایشگاه های بین المللی سلیمانیه سال 2023

کد خبر: 2072
  تاریخ خبر : 30 اردیبهشت 1402
 مدیر روابط عمومی
 968