خبــر برگزیده

تقویم نمایشگاهی کشور قزاقستان در سال 2023

اطلاعات و تقویم نمایشگاه های کشور قزاقستان در سال 2023 به پیوست ارائه می گردد.

اطلاعات و تقویم نمایشگاهی سال 2023 در کشور قزاقستان، در پیوست قابل دسترسی و مشاهده می باشد.

تقویم نمایشگاهی سال 2023 در کشور قزاقستان

کد خبر: 2071
  تاریخ خبر : 30 اردیبهشت 1402
 مدیر روابط عمومی
 638