خبــر برگزیده

برگزاری کنفرانس و نمایشگاه صنعتی بازرگانی اوراسیا در ایروان

شرکت بازرگانی بین المللی پارس پگاه تجارت این نمایشگاه را در تاریخ 2 الی 5 آذرماه سال جاری در ایروان کشور ارمنستان برگزار می کند.

این نمایشگاه با توجه به رشد قابل توجه صادرات کشورمان به ارمنستان در ماه های اخیر و استفاده از فرصت پیش رو و همچنین ظرفیت ها و توانمندی های تجاری و صنعتی استان می تواند برای تجار و بازرگانان و واحدهای تولیدی مفید واقع شود.
جزئیات بیشتر در پیوست آمده است:
http://yazdhim.ir/uploaded_files/DCMS/wysiwyg/files/400962 برگزاری کنفرانس و نمایشگاه صنعتی بازرگانی اوراسیا در ایروان.pdf

کد خبر: 1876
  تاریخ خبر : 23 شهریور 1400
 مدیر روابط عمومی
 749