خبــر برگزیده

تحقیق و توسعه

 

انجمن تحقیق و توسعه

محمد فرح مرحوم
سیدحسین میرجلیلی نایب رئیس و دبیر
محمدتقی ذوالفقاری خزانه دار و عضو
روح اله نصیری عضو اصلی
داود عظیمی رئیس
غلامحسین کیانی عضو اصلی
خانم ملکه دهقانی عضو علی البدل
سیدعلی موسوی عضو اصلی
عباس ابهجی عضو علی البدل
عباس زارع بازرس اصلی
علی اصغر طالبی بازرس علی البدل

 

در مورد تحقیق و توسعه

 

اصطلاح تحقیق و توسعه یا D&Rبه گفته سازمان همکاری اقتصادی و توسعهبه «کار خلاقانه‌ای گفته می‌شود که به طور سیستماتیک انجام می‌شود تا به دانش موجود بیفزاید و این دانش را برای ابداع کاربردهای تازه به‌کارببرد.»

گسترش بازارهای رقابتی در جهان تأثیرعمیقی بر اقتصاد كشورهای درحال رشد گذاشته است. لزوم ارائه محصولات و خدمات برتر ازسوی شركتهای بزرگ و متوسط تولیدی و خدماتی در این کشورها، ضرورت ایجاد واحدهایتحقیق و توسعه (R&D) را اهمیت بخشیده است.

سرمایه‌ای که در یک کشور به بخشR&D  اختصاص داده می‌شود، نمایانگروضعیت صنعت، میزان رقابت صنعتی و میزان پیشرفت آن کشور است. بنابراین شرکتها با تأسیسواحدهایR&D به دنبال اهدافی همچون پرداخت هزینه کمتر، تولید بیشتر، محصولاتکارآمدتر و در نتیجه افزایش قیمت سهام خود هستند.

با این تعریف شرکتهایی در رقابت موفقهستند که با بکارگیری تکنولوژی و دانش، محصولاتی با سطح بالایی از کیفیت و نوآوریتولید کنند و پاسخگوی نیاز روز مشتریان خود باشند. از آنجا که نگاه اقتصاددانان بهR&D به عنوان منبعی مهم برای نوآوری و محرکی مهم برای رشد اقتصادی است، ازاین رو   R&Dمی‌تواند نقش مهمی بر روی کیفیت زندگی افراد یک جامعه داشته باشد.

سیاستها و برنامه‌های دولتی بی‌شماری برR&D اثر می‌گذارد. بیشتر واحدهایR&D به وسیله بخش دولتی آغاز و اجرامی‌شوند. علاوه بر این دولت در بخش خصوصی هم بعنوان یک تسهیل‌کننده و حمایت‌کنندهبرای واحدهایR&D به شمار می‌رود. در اکثر کشورها بستر مهیاکننده تحقیق(Research)، دانشگاه‌ها هستند. بهره‌برداری جامعه از تحقیقات دانشگاهی به دو صورتاست: نخست، از طریق دانشجویانی که مهارتهای پژوهش و یادگیری آنها افزایش می‌یابد وبعدا به عنوان نیروی متخصص و کارآمد مورد استفاده قرار می‌گیرند، و دوم از طریقتولید دانش جدیدی که از تحقیقات سرچشمه می‌گیرد.

معاونت تحقیق و توسعه گروه مپنا، در سال 1386، پس از تغییر ساختار شركت مادر و توسعه حجم فعالیتها و وظایف و همزمان با گسترشکسب و کار گروه در زمینه صنعت برق، نفت و گاز و حمل و نقل ریلی تأسیس شد. تاثیر بهسزایی كه فعالیتهای تحقیق و توسعه‌ای در بهینه‌سازی عملكرد و بهبود خدمات ارائه شدهدر پروژه‌های آتی دارد تاكیدی بر ضرورت انجام و توسعه این فعالیت‌هاست.

 

  • وظایف انجمن های تخصصی صنایع همگن

سازمان امور اداری و استخدامی کشور شورای عالی اداری در هشتاد و یکمین جلسه مورخ2/10/1377 در راستای تکالیف مندرج در قانون برنامه دوم توسعه، به منظور کاهش وظایف تصدی دولت، ترویج و حمایت از تشکل های تخصصی صنعتی و مشارکت عامه مردم در تصد امور امور اداری و استخدامی کشور تصویب نمود:

 1- انجمن تخصصی صنایع همگن تشکیلاتی غیر دولتی است که به منظور تامین و پیشبرد اهداف و مقاصد علمی و تخصصی، بصورت موسسه ای غیر انتفاعی است با مسئولیت اشخاص حقیقی یا حقوقی تاسیس می گردد.

 2- خانه های صنعت استانی نهادی غیر سیاسی و غیر انتفاعی است که از اجتماع انجمن های تخصصی همگن استانی به منظور زمینه سازی، تقویت و موثر سازی نقش و فعالیت این انجمن ها تاسیس می گردد.

 3- صدور مجوز تاسیس انجمن های تخصصی صنایع همگن و تشکیل خانه های صنعت استانی و تجدید پروانه و نظارت بر حسن انجام کار آن ها به عهده وزارت صنایع خواهد بود.

4- انجمن های تخصصی صنایع همگن و خانه های صنعت استانی صرفا به فعالیت در زمینه های تخصصی، علمی و تحقیقاتی خواهند پرداخت و مجاز به فعالیت های سیاسی و صنفی نمی باشند و در صورت در خواست فعالیتهای سیاسی دریافت مجوز لازم از کمیسیون ماده 10 قانون احزاب الزامی بوده و در صورت نیاز به فعالیت صنفی می بایست بر اساس ماده 131 قانون کار نسبت به برگزاری انتخابات و اخذ مجوز لازم از وزارت کار و امور اجتماعی اقدام نمایند.

 5- اساسنامه این انجمن ها و خانه های صنعت استانی و هرگونه تغییر در مواد‌ آن به تصویب وزارت صنایع خواهد رسید.

 6- رسیدگی به درخواست تاسیس و بررسی صلاحیت علمی و عمومی هیات موسس و هیات مدیره انجمن های تخصصی صنایع همگن و خانه های صنعت استانی و تصویب آن ( ضمن رعایت ماده 7 قانون احزاب ) و رسیدگی به تخلفات و تعطیل موقت، لغو پروانه و انحلال آنها با کمیسیونی است که زیر نظر وزیر صنایع تشکیل می گردد.

 7- ترکیب کمیسیون موضوع بند 6 و شرح وظایف آن و نحوه رسیدگی به تخلفات و تعطیل موقت ، لغو پروانه و انحلال انجمن ها و خانه های صنعت استانی مطابق آئین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد مشترک سازمان و امور اداری و استخدامی کشور و وزارت صنایع و وزارت کشور به تصویب «کمیسیون امور زیر بنای دولت » خواهد رسید.

 8- این مصوبه بصورت آزمایشی در وزارت صنایع اجراء می شود و طرح نهایی با هدف تعمیم آن در بقیه عرصه های تولیدی به تصویب شورای عالی اداری خواهدرسید.

 9- وزیرصنایع مسئول حسن اجرای این مصوبه بوده وسازمان امور اداری و استخدامی کشور گزارش پیشرفت کار را به شورای عالی اداری ارائه خواهد نمود.

 

 تاریخ ثبت : -890 فروردین 773
  آخرین به روزرسانی : -890 فروردین 773