خبــر برگزیده
کارآفرینی، بخشی از فرهنگ زندگی

کارآفرینی، بخشی از فرهنگ زندگی

  11 دی 1388  اجتماعی

در عصر جدید، رقابت، بیش‌تر بر سر منابع و سرمایه‌هاست و کشورهایی در این عرصه موفق و پیروز می‌شوند که در آموزش افراد متخصص و کارآفرین، موفق باشند.

مطالعه کامل 

اعتماد به ‌نفس چیست؟

اعتماد به ‌نفس چیست؟

  11 دی 1388  اجتماعی

کسی که به خودش احترام بگذارد و نفس خویش را گرامی شمارد و خود را با تمام نقص‌ها و ضعف‌ها به‌حساب آورد، به خود اعتماد داشته، گرفتار خود‌پنداره‌ی منفی نمی‌گردد و هیچ‌گاه زندانی خیالات نمی‌شود.

مطالعه کامل