خبــر برگزیده

کمیسیون بانوان

خانم مهندس الهه خالقیه

عضو هیات مدیره کمیسیون بانوان خانه صنعت،معدن و تجارت استان یزد

 

در همه دیـر مـغان نیست چو من شـیدایی

خـرقـه جـایی گـرو بــاده و دفـتـر جـایـی

دل کــه آیـیـنـه شـاهیـسـت غـبـاری دارد

از خـــدا می‌طـلبـم صـحبـت روشــن رایی

 

انگیزه اینجانب جهت حضور و قبول مسئولیت در کمیسیون بانوان خانه صمت یزد، کمک و مشارکت در رشد و شناخت توانایی بانوان استان یزد و تسهیل حضور بانوان در عرصه صنعت با ایجاد شرایط مناسب حتی در حوزه  مشاغل خانگی برای بانوانی که عدم امکان حضور در محیط کار برایشان تبدیل به یک عامل محدود کننده نباشد.

 

پیشنهادات و توصیه های من برای بانوان صنعتگر و بازرگان استان یزد :

ایجاد فرهنگ کار بانوان در هر مقطع و مرتبه ای هستند

و انجام نظرسنجی از کلیه بانوان شاغل در هر مقطع برای رشد شناخت مسائل بانوان و سعی در برنامه ریزی فراگیر و اساسی جهت ایجاد زمینه مساعد برای رشد شخصیت حقیقی زنان در در حل مسائل و مشکلات جامعه که به دست بانوان ایرانی قابل گره گشایی است.

 

 تاریخ ثبت : 20 اسفند 1401
  آخرین به روزرسانی : 20 اسفند 1401