خبــر برگزیده

کمیسیون بانوان

خانم مهندس فاطمه بوشهری

عضو هیات مدیره کمیسیون بانوان خانه صنعت،معدن و تجارت استان یزد

 

به آبِ روشـنِ مـی عـارفی طـهارت کرد

عَلَی الصَّباح، که مـیخـانه را زیـارت کرد

همین که ساغـرِ زَرّیـنِ خور، نهان گردید

هِـلال عـیـد بـه دورِ قـدح اشـارت کرد

خوشـا نـماز و نـیازِ کـسی که از سرِ درد

به آبِ دیـده و خـونِ جـگر طهارت کرد

 

انگیزه اینجانب جهت حضور و قبول مسئولیت در کمیسیون بانوان خانه صمت یزد، بهره گیری از تجربیات ۳۰ ساله ام در حل مشکلات بانوان تولیدکننده  برای بهبود بهره وری در چرخه صنعتی کار و تلاش و تولید

 

 تاریخ ثبت : 16 اسفند 1401
  آخرین به روزرسانی : 16 اسفند 1401