خبــر برگزیده

کمیسیون بانوان

خانم مهندس منصوره مجاهد

عضو هیات مدیره کمیسیون بانوان خانه صنعت،معدن و تجارت استان یزد

 

نسـیمِ بـادِ صـبـا دوشـم آگهی آورد

که روزِ محنت و غم رو به کوتهی آورد

به مُطربانِ صَبوحی دهیم جامهٔ چاک

بدین نــویـد که بـادِ سحـرگهی آورد

 

انگیزه و هدف برای قبول مسئولیت در کمیسیون بانوان :

یکی از موضوعات اساسی در برنامه ریزی های خرد و کلان اقتصادی کشورها، توجه به نیروی انسانی است. از آنجا که قشر عظیمی از جمعیت جهان را زنان تشکیل می دهند، توجه به استعداد و نقش آنان در توسعه کشورها ضرورت دارد. امروزه ورودی زنان در دانشگاه بیشتر از مردان است اما حضور در عرصه های اقتصادی در زنان کمتر است .  طبق آمارهای رسمی سازمان ملل در کشورهای در حال توسعه یک سوم درآمد خانوارها را زنان تشکیل می دهند، این در حالیست که 30 درصد کارهای رسمی جهان به زنان داده شده است. در بسیاری از مسئولیت ها زنان به مراتب موفق تر از آقایان هستند و در محیط های کاری تجربه نشان داده که نقش بانوان بسیار ارزشمند است به همین دلیل بسیاری از دولت ها در بحران های اقتصادی خود توانسته اند با اتخاذ تدابیر و سیاست هایی نسبت به بهره مندی از نیروی کار زنان بر بحران های جامعه خود فائق آیند و در مسیر توسعه موفق شوند. امروزه کارآفرینی در زمره مهمترین مسائلی است که توجه بسیاری از ملل و مجامع علمی را به خود جلب کرده است .در همین راستا شناخت عواملی که زنان را به ایجاد فعالیت های کارآفرینانه تشویق می کنند جهت افزایش مشارکت هرچه بیشتر زنان در عرصه فعالیت های کارآفرینی ضروری به نظر می رسد.

 

 تاریخ ثبت : 16 اسفند 1401
  آخرین به روزرسانی : 20 اسفند 1401