خبــر برگزیده

کمیسیون بانوان

خانم مرضیه سهرابی

نایب رئیس هیات مدیره کمیسیون بانوان خانه صنعت،معدن و تجارت استان یزد 

 

دوش وقتِ سَحَـر از غُصـه نجـاتم دادند

واندر آن ظـلمتِ شب آبِ حـیاتـم دادند

بیخـود از شَـعْشَـعِهٔ پـرتـوِ ذاتـم کـردند

بـــاده از جــامِ تَـجَـلّیِ صـفـاتـم دادند

 

انگیزه من برای قبول مسئولیت در کمیسیون بانوان 

کمک به شناخت توانمندی های نسل جوان بانوان صنعت در استان یزد از خودشان و به کارگیری پتانسیل بالقوه بانوان در تصمیم سازی ها و بهره ور تر کردن زنجیره ارزش بین مدیریت خانه و قبول مسئولیت اجتماعی و شغلی 

فرصتها و مزیت های پیش رو بانوان در نقش آفرینی اجتماعی 

 سختکوشی ،آینده نگری و پشتکار بیشتر در زنان با توجه به حس مادری در زنان که اخلاق مداری و تاب‌اوری های اجتماعی را تقویت میکند به ترویج اصول درست کاری و اخلاقی در صنعت و اجتماع کمک بسیار بزرگی استفرهنگ اصیل بانوی ایرانی که هم همسر است و هم مادر و معلم و طبیب و مدیر و … باید به معرفی چهره های جدید قابل باور برای نسل های جوان منجر شود

پیشنهادات و توصیه های من برای بانوان صنعتگر و بازرگان استان یزد 

ما باید در یزد قبل از هرکاری به یافتن الگوهایی قابل معرفی برای تکیه نسل جوان بانوان به آنها برای قدم برداشتن در مسیر های مهم اقدام کنیم.از زنان موفق سایر استان‌ها دعوت کنیم تا هم خودمان را به آنها معرفی کنیم و هم از توانمندی های آنان برای استان بهره ببریم 

 

 تاریخ ثبت : 15 اسفند 1401
  آخرین به روزرسانی : 16 اسفند 1401