خبــر برگزیده

تحقیق و توسعه

آیا از عملکرد این انجمن راضی هستید؟
مجموع آراء اخذ شده : 13 رأی
گزینه تعداد رأی سهم از کل نمودار
بله 10 76.9 %
خیر 3 23.1 %
  29 بهمن 1399
 پشتیبانی گروه دیبا
 13