خبــر برگزیده

استخراج و فرآوری سنگ های ساختمانی

آیا از عملکرد این انجمن راضی هستید؟
مجموع آراء اخذ شده : 248 رأی
گزینه تعداد رأی سهم از کل نمودار
بله 2 0.8 %
خیر 246 99.2 %
  29 بهمن 1399
 پشتیبانی گروه دیبا
 248