خبــر برگزیده

برگزاری نشست هیئت مدیره انجمن تخصصی پلیمری

به گزارش روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد، نشست هیئت مدیره انجمن تخصصی پلیمری روز چهارشنبه دوم اسفند ماه در سالن جلسات خانه صمت برگزار شد.

در این نشست اعضاء هیئت مدیره پیرامون موضوع تشکیل خوشه در صنعت پلیمری، فرایند ها و الزامات موجود بحث و تبادل نظر کردند.

کد خبر: 2140
  تاریخ خبر : 3 اسفند 1402
 مدیر روابط عمومی
 202