خبــر برگزیده

برگزاری نمایشگاه بین المللی مواد غذایی لاهور پاکستان

نمایشگاه بین المللی غذایی، نوشیدنی و فناوری بسته بندی در تاریخ ١۶ الی ١٨ شهریور ماه ١۴۰۲ که در شهر لاهور پاکستان برگزار می گردد.

به گزارش روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد، با توجه به برگزاری نمایشگاه بین المللی غذایی، نوشیدنی و فناوری بسته بندی در تاریخ ١۶ الی ١٨ شهریور ماه ١۴۰۲ که در شهر لاهور پاکستان برگزار میگردد، صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته در راستای سیاست خود در زمینه حمایت از شرکت های فناور فعال در حوزه های معرفی شده آمادگی دارد تا از شرکتهای متقاضی حضور در این رویداد با پرداخت حداکثر مبلغ ده میلیارد ریال در قالب تسهیلات با نرخ ترجیحی برای تامین هزینه های شرکت در نمایشگاه حمایت نماید.

متقاضیان، استفاده از این تسهیلات میتوانند درخواست خود را در سایت صندوق به نشانی www.airdfh.ir بارگزاری نمایند.

کد خبر: 2088
  تاریخ خبر : 7 مرداد 1402
 مدیر روابط عمومی
 559