خبــر برگزیده

نمایشگاه بین‌المللی صنعت و متالوژی در «اوست کمن قزاقستان»

نمایشگاه بین‌المللی صنعت و متالوژی در «اوست کمن قزاقستان» برگزار می گردد.

پیرو اطلاع‌رسانی سرکنسولگری کشور ایران در آلماتی قزاقستان، نمایشگاه بین‌المللی «صنعت و متالوژی   MinTech  Ustkamengorsk  از تاریخ 30 مِی لغایت 1 ژوئن 2023 مصادف با 9 الی 11 خرداد ماه سال‌جاری در شهر «اوست کمن» مرکز استان قزاقستان شرقی برگزار خواهد شد.
شماره تماس: 0077273137628  و 0077273137629
آدرس پست الکترونیک: www.kazexpo.kz     و   kazexpo@kazexpo.kz
آدرس سایت: http://kazexpo.kz/o-vystavke-mintech-uka/o-vystavke-mt-uka

کد خبر: 2073
  تاریخ خبر : 31 اردیبهشت 1402
 مدیر روابط عمومی
 809