خبــر برگزیده

برگزاری انتخابات هیات رئیسه دوره دهم اتاق بازرگانی استان یزد

انتخابات هیات رئیسه دوره دهم اتاق بازرگانی استان یزد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد  انتخابات هیات رئیسه دوره دهم اتاق بازرگانی یزد برگزار شد و آقای مجتبی دستمالچیان به عنوان رئیس، آقای غضنفر امیرجلیلی به عنوان نائب رئیس اول، آقای علی اصغر بیگی یزدی به عنوان نائب رئیس دوم، آقای اصغرآقا نبیل به عنوان خزانه دار، آقای محمدحسن شیشه بری به عنوان منشی و عضو هیات رئیسه دوره دهم هیات نمایندگان اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی یزد انتخاب گردیدند.

گفتنی است که انتخابات دوره دهم هیات نمایندگان اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی یزد همزمان با سایر اتاقهای سراسر کشور در روز 20 اسفندماه 1401 برگزار شده بود.

کد خبر: 2068
  تاریخ خبر : 25 اردیبهشت 1402
 مدیر روابط عمومی
 466