خبــر برگزیده

برگزاری سی و چهارمین نمایشگاه تجاری بین المللی انوگو (نیجریه)

سی و چهارمین نمایشگاه تجاری بین المللی انوگو (نیجریه) در تاریخ ۴ الی ۱۴ فروردین ماه ۱۴۰۲ در محل دائمی نمایشگاه های شهر انوگو- مرکز ایالت انوگو در نیجریه برگزار خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد، سی و چهارمین نمایشگاه تجاری بین المللی انوگو (نیجریه) در تاریخ ۴ الی ۱۴ فروردین ماه ۱۴۰۲ در محل دائمی نمایشگاه های شهر انوگو- مرکز ایالت انوگو در نیجریه  با موضوع مدیریت منابع انسانی نیجریه برای پیشرفت اقتصادی جهانی برگزار خواهد شد.

این نمایشگاه فرصتی برای شناسایی، تبادل نظر و مذاکره در خصوص تولیدات، خدمات و فناوری ها با تجار محلی و بین المللی می باشد.

تصویر نامه سفارت جمهوری فدرال نیجریه

کد خبر: 2051
  تاریخ خبر : 30 بهمن 1401
 مدیر روابط عمومی
 289