خبــر برگزیده

برگزاری نشست کمیسیون مشاورین خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد

نشست کمیسیون مشاورین خانه صمت استان یزد با حضور اعضاء و همچنین با حضور رئیس خانه صمت در روز پنج شنبه 21 مهر ماه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد، نشست کمیسیون مشاورین خانه صمت با حضور اعضا و همچنین با حضور رئیس خانه صمت در 21 مهر ماه در محل خانه صمت برگزار شد.

در این نشست حاضرین بر برنامه ریزی دقیق در راستای ارائه مشاوره به واحدهای صنعتی زیر نظر خانه صمت و همچنین بررسی و رفع مشکلات و چالش های واحدهای صنعتی و تولیدی تاکید داشتند.

بازدید مشاورین از واحدهای صنعتی و تولیدی و همچنین برگزاری جلسات حضوری با این واحدها، از راهکارهای مطروحه در این راستا بود.

همچنین طرح، بررسی و اولویت بندی دوره های آموزشی کسب و کار جهت برگزاری از دیگر موارد مطرح شده در این نشست بود.

کد خبر: 2002
  تاریخ خبر : 23 مهر 1401
 مدیر روابط عمومی
 1405