خبــر برگزیده

برگزاری نمایشگاه بین المللی ماشین سازی در مسکو

نمایشگاه بین المللی ماشین سازی فدراسیون روسیه ازتاریخ 10 لغایت 12 آبانماه سالجاری برگزار می شود.

ضمن ارسال تصویر نامه شرکت برگزار کننده نمایشگاه بین المللی ماشین سازی فدراسیون روسیه که ازتاریخ 10 لغایت 12 آبانماه سالجاری برابر با 1 لغایت 3 نوامبر 2022 در اکسپو سنتر شهر مسکو برگزار می شود،یادآوری
می نماید این رویداد با حمایت کمیته انرژی دومای دولتی، وزارت انرژی و وزارت صنعت و بازرگانی فدراسیون روسیه به مورد اجرا گذارده می شود.
http://www.yazdhim.ir/uploaded_files/DCMS/wysiwyg/files/401384p.pdf

کد خبر: 1965
  تاریخ خبر : 22 خرداد 1401
 مدیر روابط عمومی
 1034