خبــر برگزیده

انتخابات هیئت مدیره انجمن فناوری اطلاعات استان یزد برگزار شد

در پی برگزاری مجمع عمومی انجمن فناوری اطلاعات استان یزد، اعضای هیئت مدیره این انجمن انتخاب شدند.

به گزارش روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد، در پی برگزاری مجمع عمومی انجمن فناوری اطلاعات استان یزد در بیستم اردیبهشت ماه، حمیدرضا کریم نژاد، علیرضا کاظمی، علی رفیعی فرد، منصور ندافیون و هادی خبیری پور به عنوان اعضای اصلی و جلیل رفیعی فرد و حامد رنجبر به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره و حمیدرضا صالحی نیز به عنوان بازرس و محمدعلی حیدری به عنوان بازرس علی البدل هیئت مدیره انتخاب شدند.

شایان ذکر است در پی برگزاری نشست هیئت مدیره این انجمن در بیست و پنجم اردیبهشت ماه، حمیدرضا کریم نژاد به عنوان رئیس، علیرضا کاظمی نائب رئیس، علی رفیعی فرد خزانه دار و فرزانه معتمد به عنوان دبیر هیئت مدیره انجمن فناوری اطلاعات خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد انتخاب شدند.

 

کد خبر: 1957
  تاریخ خبر : 31 اردیبهشت 1401
 مدیر روابط عمومی
 1943
  دیدگاه کاربران