خبــر برگزیده

برگزاری نمایشگاه اطلاعات الکترونیکی چین (شنجن)

نمایشگاه اطلاعات الکترونیکی چین (شجن) از تاریخ ۲۰ لغایت ۲۲ فروردین ماه ۱۴۰۱ در شهر شنجن برگزار می گردد. در این رویداد فناروی های مرتبط با صنعت اطلاعات الکترونیکی، فناوری هوشمند، 5G، مدارهای مجتمع، داده های بزرگ و غیره عرضه خواهد شد.

لازم به ذکر است در رویداد سال گذشته بیش از ۱۷۰۰ شرکت در قضایی به وسعت ۵۰۰ هزار مترمربع محصولات خود را عرضه نمودند. سایر اطلاعات تکمیلی از جمله نحوه و هزینه اخذ غرفه در وب سایت  www.citexpo.orgدر دسترس می باشد. متقاضیان شرکت در نمایشگاه می توانند تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ نسبت به ثبت نام و اخذ غرقه اقدام نمایند.
 

کد خبر: 1908
  تاریخ خبر : 8 دی 1400
 مدیر روابط عمومی
 265