خبــر برگزیده

رئیس خانه صمت یزد خبر داد:

راه اندازی واحد مشاوره منابع انسانی در کمیسیون مشاورین خانه صمت

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد در پیامی به مناسبت گرامیداشت روز ملی منابع انسانی، از راه اندازی واحد مشاوره منابع انسانی درکمیسیون مشاورین خانه صمت خبر داد.

به گزارش روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد، سیدعلی اکبر کلانتر در پیامی، 25 فروردین ماه، روز ملی منابع انسانی را گرامیداشت.

در پیام رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد آمده است:

ارتقای سرمایه‌ ‌انسانی و افزایش کارایی آن به عنوان محور توسعه بی‌شک منجر به افزایش بهره‌وری سازمان می‌شود؛ به عبارتی اساسی ترین رکن هر سازمان در سطوح مختلف کلان و خرد، منابع و سرمایه انسانی آن واحد است که توسعه آن عامل شکوفایی استعدادها و توانمندی های پرسنل و رسیدن به اهداف غایی یک مجموعه می باشد که در پی تحقق این آرمان ها بی شک ارزش آفرینی و توسعه کسب و کار نیز به عنوان دغدغه اصلی یک فعال اقتصادی به منصه ظهور می رسد.

در همین راستا خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد با درک اهمیت این مهم، نسبت به راه اندازی شاخه مشاوره منابع انسانی در کلینیک کسب و کار خانه صمت اقدام نموده و به مناسبت گرامیداشت روز ملی منابع انسانی در نظر دارد به تعدادی از واحدهای صنعتی استان، خدمات مشاوره ای رایگان مبتنی بر مدل بومی 34000 که عامل خلق ارزش در سطح سازمان و تامین کننده عالی ترین سطح منافع برای ذی نفعان می باشد را ارائه نماید.

۲۵ فروردین ماه، روز ملی منابع انسانی را به همه فعالان حوزه صنعت، معدن و تجارت استان یزد تبریک عرض نموده، امید است با شناسایی شاخص های کلیدی حوزه منابع انسانی، شاهد پویایی و کارآمدی هرچه بیشتر این محور توسعه باشیم.

کد خبر: 1811
  تاریخ خبر : 25 فروردین 1400
 مدیر روابط عمومی
 2181