خبــر برگزیده

ورود دانشجویان متخصص به صنعت در همکاری انجمن علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه یزد و خانه صمت

در نشست هم اندیشی انجمن علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه یزد با خانه صنعت، معدن و تجارت استان مقرر شد تا دانشجویان مستعد این دانشگاه جهت یادگیری بهتر و آشنا شدن آن‌ها با صنعت و درگیر شدن با مشکلاتی که در این حوزه وجود دارد، به واحدهای مدنظر معرفی شوند.

به گزارش روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد، نشست هم اندیشی انجمن علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه یزد با خانه صمت استان با هدف ارائه طرح ارتباط با صنعت جهت یادگیری بهتر دانشجویان و آشنا شدن آن‌ها با صنعت و درگیر شدن با مشکلاتی که در این حوزه وجود دارد، برگزار شد.

در این نشست مقرر شد تعدادی از پروژه های مرتبط با صنعت به دانشجویانی که در رشته‌ های مهندسی صنایع، مدیریت مهندسی و... مشغول به تحصیل می باشند و می توانند با نظارت اساتید دانشکده‌ در زمینه بالا بردن بهره‌وری در شرکت‌ها و سازمان‌های صنعتی موثر واقع شوند، به واحدهای مدنظر معرفی شوند.

همچنین مقرر گردید تا در مذاکره با شرکت‌های نیمه فعال، دانشجویان مستعد دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه یزد جهت بررسی، شناسایی و حل کردن مشکلات واحدهای مذکور معرفی گردند.

کد خبر: 1801
  تاریخ خبر : 18 اسفند 1399
 مدیر روابط عمومی
 121