خبــر برگزیده

برگزاری نشست هیئت مدیره انجمن غذایی، دارویی، بهداشتی و آرایشی خانه صمت یزد

صبح دهم اسفندماه، اولین نشست دور جدید هیئت مدیره انجمن غذایی، دارویی، بهداشتی و آرایشی خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد با حضور حداکثری اعضا در محل خانه صمت برگزار شد.

در این نشست اعضای هیئت مدیره با اشاره به اهداف و آرمان های این انجمن در دور فعلی، پیشنهادات و ارهکارهای اجرایی خود را در راستای تحقق اهداف انجمن، ارائه و اساسنامه این انجمن تخصصی را امضا کردند.

کد خبر: 1795
  تاریخ خبر : 13 اسفند 1399
 مدیر روابط عمومی
 2796