خبــر برگزیده

بخشنامه درخصوص صادرات کالاهای صادر کنندگان دارای گواهینامه برتر و دارندگان گواهی کاربرد علامت استاندارد

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص صادرات کالاهای صادر کنندگان دارای گواهینامه برتر و دارندگان گواهی کاربرد علامت استاندارد طی نامه شماره ۹۹/۱۶۳۷۳۸۸ مورخ ۹۹/۱۲/۲۷ توسط مدیرکل دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.

گروه: بخشنامه ها و قوانین

تاریخ صدور : 27 اسفند 1399

دریافت فایل بخشنامه
  تاریخ ثبت : 17 فروردین 1400
 41