خبــر برگزیده

بخشنامه درخصوص تاکید بر لزوم پیگیری اعلام خروج اظهارنامه های صادراتی

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص تاکید بر لزوم پیگیری اعلام خروج اظهارنامه های صادراتی طی نامه شماره ۹۹/۱۶۴۴۰۴۳ مورخ ۹۹/۱۲/۲۷ توسط مدیرکل دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.

گروه: بخشنامه ها و قوانین

تاریخ صدور : 27 اسفند 1399

دریافت فایل بخشنامه
  تاریخ ثبت : 17 فروردین 1400
 36