خبــر برگزیده

کمیسیون بانوان

خانم دکتر مهین مجدزاده

رئیس هیات مدیره کمیسیون بانوان خانه صنعت،معدن و تجارت استان یزد

 

      حکیمیـم، طـبیبیم ز بـغداد رسیدیم 

      بـسی عـلتـیان را ز غـم باز خـریدیم

     طبیبان فـصیحیم که شاگرد مسیحیم 

      بـسی مرده گرفتیم در او روح دمیدیم

 

داستان ورود من به صنعت شاید به نوعی تقدیر و سرنوشت من به عنوان یک طبیب سوگند خورده بود ، که تا اخرین لحظه باید تلاش کنیم تا بیمار به ساحل سلامت برسد و بعد از رویارویی با تمامی مشکلات و چالشهای کارآفرینی و ایجاد یک کارخانه علم‌محور قسم دیگری این بار در محضر وجدان و خدای خود یاد کردم که به نسل جوان و بانوان مژده ی این را بدهم که آدمی این خاصیت را دارد که هر چه راه سخت تر باشد ،اراده ش هم می تواند قوی تر باشد. شجاعت و شهامت و مهربانی و خستگی ناپذیری و ایمان به خودم و خدا و راهی که انتخاب کرده بودم بزرگترین سرمایه ی من بوده و هست .

این سرزمین نیازمند مردمانی با افکار بلند که با افقهای باز نسبت داشته باشند دارد از دل مردمان نیک پندار،مدیران و مسئولین شایسته متولد میشوند و من قسم خورده ام که میلاد و تولد را به بشر مژده بدهم چه در بیمارستان چه در صنعت

 

 تاریخ ثبت : 15 اسفند 1401
  آخرین به روزرسانی : 16 اسفند 1401