خبــر برگزیده

برگزاری کمیته تخصصی پایش و ارزیابی مصوبات اقتصاد مقاومتی استان یزد

کمیته تخصصی پایش و ارزیابی مصوبات اقتصاد مقاومتی در محل دبیرخانه این کمیته واقع در خانه صمت استان یزد برگزار شد.

صبح چهارشنبه سیزدهم مردادماه، کمیته تخصصی پایش و ارزیابی مصوبات اقتصاد مقاومتی در محل دبیرخانه این کمیته واقع در خانه صمت استان یزد برگزار شد.
در این نشست، اعضای کمیته تخصصی پایش و ارزیابی مصوبات اقتصاد مقاومتی که متشکل از نمایندگان دستگاه های حاکمیتی، نظارتی و بخش خصوصی می باشند، عملکرد دستگاه های اجرایی و حاکمیتی استان یزد در خصوص اجرای مصوبات این ستاد را مورد بررسی و ارزیابی کردند.
در این نشست همچنین از اعضای کمیته تخصصی پایش و ارزیابی مصوبات اقتصاد مقاومتی استان با اهدای لوح سپاس با امضای محمدعلی طالبی استاندار یزد و تقدیم یادبود و هدایا توسط بخش خصوصی به اعضا، تجلیل به عمل آمد.
شایان ذکر است با توجه به مصوبه ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان یزد، خانه صنعت، معدن و تجارت از سال 1397 به‌ عنوان دبیر کمیته پایش و ارزیابی مصوبات این ستاد انتخاب شده است.

کد خبر: 1861
  تاریخ خبر : 13 مرداد 1400
 مدیر روابط عمومی
 159