خبــر برگزیده

واکسیناسیون کارگران و صنعتگران ایرانی؛ درصدر پیگیری های خانه صمت

خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد تاکنون اقدامات عدیده ای جهت واکسیناسیون این قشر در دستور کار قرار داده و همچنان نیز پیگیر تحقق این مهم و حصول نتیجه از طریق مسئولان استانی و کشوری است.

خانه صنعت، معدن و تجارت ایران به نمایندگی از استان یزد و دیگر خانه های صمت سراسر کشور در نامه ای خطاب به وزیر بهداشت، خواستار واکسیناسیون کارگران، کارمندان و صنعتگران شد.

در بخشی از این نامه آمده است:
با توجه به تقاضای مدیران خانه های صنعت، معدن و تجارت سراسرکشور، تشکل ها و برخی واحدهای تولیدی، در نظر است در صورت اخذ موافقت آن ستاد محترم نسبت به ثبت سفارش و واردات واکسن کرونا به منظور حفظ ایمنی کارمندان و کارگران تلاشگر و سخت کوش بخش صنعت و معدن کشور اقدام گردد.
شایان ذکر است خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد تاکنون اقدامات عدیده ای جهت واکسیناسیون این قشر در دستور کار قرار داده و همچنان نیز پیگیر تحقق این مهم و حصول نتیجه از طریق مسئولان استانی و کشوری است.

کد خبر: 1853
  تاریخ خبر : 2 مرداد 1400
 مدیر روابط عمومی
 172