خبــر برگزیده

برگزاری چهاردهمین نمایشگاه بین المللی سلیمانیه

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی سلیمانیه از تاریخ ۳ لغایت ۸ شهریور ماه ۱۴۰۰ (۲۵ لغایت ۳۰ آگوست ۲۰۲۱) در مرکز نمایشگاههای بین المللی سلیمانیه برگزار می گردد.

 حسب اطلاع سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در سلیمانیه (عراق)، تصویر فراخوان و فرم مشارکت در چهاردهمین نمایشگاه بین المللی سلیمانیه که قرار است از تاریخ ۳ لغایت ۸ شهریور ماه ۱۴۰۰ (۲۵ لغایت ۳۰ آگوست ۲۰۲۱) در مرکز نمایشگاههای بین المللی سلیمانیه برگزار گردد، جهت استحضار و اطلاع رسانی مقتضی به جهات ذینفع در استان به پیوست ارسال می گردد. یاد آور می گردد شرکت پارس رستاک، مجری پاویون ایران در نمایشگاه مذکور می باشد.

http://yazdhim.ir/uploaded_files/DCMS/wysiwyg/files/نمایشگاه سلیمانیه.zip

کد خبر: 1849
  تاریخ خبر : 25 تیر 1400
 مدیر روابط عمومی
 123