خبــر برگزیده

برگزاری کمیته تخصصی پایش و ارزیابی مصوبات اقتصاد مقاومتی استان یزد

ظهر یکشنبه 24 اسفندماه، کمیته تخصصی پایش و ارزیابی مصوبات اقتصاد مقاومتی در محل دبیرخانه این کمیته واقع در خانه صمت استان یزد برگزار شد.

در این نشست، اعضای کمیته تخصصی پایش و ارزیابی مصوبات اقتصاد مقاومتی که متشکل از نمایندگان دستگاه های حاکمیتی، نظارتی و بخش خصوصی می باشند، عمکلرد دستگاه های استان یزد در اجرای مصوبات این ستاد را بررسی و ارزیابی کردند.
شایان ذکر است با توجه به تصویب پایش مصوبه های ستاد راهبری اقتصاد مقاومتی استان یزد، خانه صنعت، معدن و تجارت از سال 1397 به‌ عنوان دبیر کمیته تخصصی پایش و ارزیابی مصوبات این ستاد انتخاب شده است.

کد خبر: 1806
  تاریخ خبر : 25 اسفند 1399
 مدیر روابط عمومی
 79