خبــر برگزیده

الزام ثبت مصارف پروانه های صادراتی در سامانه جامع تجارت

به گزارش روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد، صادر کنندگانی که ارز حاصل از صادرات خود را از طریق  فروش ارز به صرافی ها و بانک ها با ثبت در سامانه سنا و یا فروش ارز در سامانه نیما (در قالب پیش فروش) به چرخه تجاری کشور بازگردانی کرده اند موظفند با مراجعه به درگاه «مدیریت مصارف کوتاژهای صادراتی» در سامانه جامع تجارت نسبت به اتصال سیستمی پروانه های مربوطه به این تراکنش ها اقدام نمایند تا پروانه های مذکور مستهلک شده و از آنها رفع تعهد شود.

راهنمای ثبت مصارف پروانه های صادراتی

 

گروه: بخشنامه ها و قوانین

تاریخ صدور : 23 آذر 1401

دریافت فایل بخشنامه
  تاریخ ثبت : 1 آذر 1401
 739