خبــر برگزیده

ارائه انواع خدمات ضمانت نامه ای توسط بانک مسکن

به گزارش روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد، بانک مسکن به عنوان بزرگترین بانک تخصصی و توسعه ای در حوزه مسکن و ساختمان و تنها بانک عامل در پرداخت تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن، آماده ارائه انواع خدمات و تسهیلات بانکی به ویژه خدمات مرتبط با صدور ضمانت نامه به صاحبان صنایع به شرح زیر می باشد:

۱- صدور انواع ضمانت نامه (شرکت در مزایده، شرکت در مناقصه، حسن انجام تعهدات، پیش پرداخت و ...) در اسرع وقت

۲- تسهیل در اخذ دریافت سپرده نقدی ضمانت نامه

۳- صدور ضمانت نامه شرکت در مزایده و مناقصه بدون اخذ وثیقه نقدی

۴- صدور ضمانت نامه با ۳۰ درصد تخفیف کارمزد

۵- صدور ضمانت نامه به ذینفعی اشخاص حقیقی با وثیقه نقد و شبه نقد (جهت پیمانکاران طرح نهضت ملی مسکن)

گروه: بخشنامه ها و قوانین

تاریخ صدور : 21 آبان 1401

دریافت فایل بخشنامه
  تاریخ ثبت : 28 آبان 1401
 144