خبــر برگزیده

نامه وزارت صمت در خصوص بهره برداران متقاضی استفاده از تسهیلات بانکی

در این نامه آمده است علاوه بر بهره برداران متقاضی تسهیلات توسعه و تجهیز واحدهای فرآوری معدنی، بهره برداران متقاضی استفاده از تسهیلات برای احداث واحد فرآوری نیز به معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت معرفی تا از محل طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای این معاونت نسبت به پرداخت تسهیلات در چارچوب مقررات اقدام گردد.

گروه: بخشنامه ها و قوانین

تاریخ صدور : 18 شهریور 1400

دریافت فایل بخشنامه
  تاریخ ثبت : 18 شهریور 1400
 81