خبــر برگزیده

بخشنامه درخصوص تسهیلات دریافتی مربوط به کسب و کارهای به شدت آسیب دیده از کرونا

 بخشنامه بانک مرکزی درخصوص تسهیلات دریافتی مربوط به کسب و کارهای به شدت آسیب دیده از کرونا و برخی مقررات راجع به چک های صادر شده ابلاغ شد.

گروه: بخشنامه ها و قوانین

تاریخ صدور : 5 مرداد 1400

دریافت فایل بخشنامه
  تاریخ ثبت : 5 مرداد 1400
 99