راهکارهای مدیریتی بیل گیتس

   

جریان اطلاعات‏، خون زندگى بخش
بیل‌گیتس عقیده دارد که شایسته‌ترین راه شاخص کردن شرکت میان رقیبان‏ و بهترین راه پیش‌افتادن از دیگران، بهره‌بردارى کارآمد از «اطلاعات» است

و چگونگى و روش گردآوری، مدیریت و کاربرد اطلاعات است که سرنوشت برد یا باخت ما را رقم مى‌زند. به نظر گیتس، برندگان آنهایى خواهند بود که با برپا کردن یک «دستگاه عصبى دیجیتالى سراسری»، جریان اطلاعات را میان همکاران و مشترک‌هاى وابسته به خود، ساده و روان کنند و در سایه آن، به بهینه‌سازى و یادگیرى
پیوسته بپردازند.
شناسایی بازرگانى اینترنتی
گیتس مى‌گوید که شرکت‌ها و سازمان‌هاى تجارى در دهه آینده ابزارهاى دیجیتالى را به خدمت خواهند گرفت، چراکه تصمیم‌گیرى‌هاى پرشتاب، واکنش‌هاى کارآمد و تماس هاى بى‌واسطه با مشتریان، از ویژگی‌هاى شرکت‌ها و سازمان‌هاى سده بیست و یکم است که در آنها بسیارى از دادوستدها به صورت «خودخدمتی» (سلف سرویس) دیجیتالى درخواهند آمد، واسطه‌ها یا به فعالیت‌هاى ارزش‌آفرین رو خواهند آورد یا میدان را خالى خواهند کرد‏، واحد «خدمات مشتریان» پیشاهنگ فعالیت‌هاى ارزش‌افزا در هر کسب و کارى خواهد شد. بنابراین تیم مدیریت یک شرکت یا سازمان تجارى باید خود را با اینترنت آشنا کرده و زمانى را صرف آماده ساختن دیدگاهى از دهه آینده و دگرگونى‌هاى رخ داده در کسب و کار کند و راه‌هاى پیاده کردن چنین دیدگاهى را با گروه «فناورى اطلاعات» شرکت در میان بگذارد. گیتس عقیده دارد که اینترنت با ارتباط دادن مستقیم خریداران و فروشندگان راه رسیدن به «سرمایه‌دارى بى‌دردسر» را هموار کرده و با کاستن از هزینه‌هاى دادوستد، واسطه را از میان خواهد برد. گیتس توصیه مى‌کند که ما با «الگوى زندگى تار عنکبوتی» سازگار شویم که در آن شبکه جهانى از راه اینترنت با هم پیوند مى‌خورد. در «الگوى زندگى تار عنکبوتی» گیتس حرکت در شبکه اینترنت همانند حرکت عنکبوت در تور خود است که مى‌تواند در همه جهات و با شتاب حرکت کند.. گیتس مى‌گوید که در هر کسب و کارى «نخستین» باشید و پیش از دیگران به بازار وارد شوید، تا موقعیت رقابتى شرکت را بهبود بخشید، اما نکته‌اى که گیتس در این میان مطرح مى‌کند‏، این است که «شتاب» و «نخستین» بودن در کسب و کار بیشتر فرهنگى است تا فنی؛ یعنى باید دست‌اندرکاران را قانع کنیم که ادامه کار پیروزمندانه سازمان، در گرو حرکت پرشتاب همگانى است.
دانش در خدمت اندیشه‌های راهبردی
گیتس عقیده دارد که برای موفقیت در کسب و کار باید به پیشواز خبرهای بد برویم تا جاهایی را که نیاز به بهسازی دارند، بشناسیم و خبرهای بد را به پیامدهای خوب تبدیل کنیم. گیتس برای موفقیت در این امر توصیه می‌کند که «ناخشنودترین مشتریان» را به عنوان بزرگترین منبع یادگیری مدیریت دریابیم و در کسب‌و‌کار خود ساختار و سیاست‌هایی پیاده کنیم که شکایت‌ها را با شتاب و بی‌واسطه با راه‌حل‌ها پیوند دهند. برای این منظور می‌توانیم یک نظام دیجیتالی را ایجاد کنیم تا بتوانیم اطلاعات بازخوردی از مشتریان را با ابزار الکترونیکی دریافت و تجزیه و تحلیل کنیم تا دریابیم که آنها از ما چه می‌خواهند. این نظام دیجیتالی باید شکایت‌های دریافتی از مشتریان را با شتاب به افراد مسئول برساند تا اشکال‌ها
را برطرف کنند. همچنین این نظام دیجیتالی باید توان پاسخگویی به پرسش‌کنندگان را به‌هنگام و در زمان مناسب داشته باشد. توصیه دیگر گیتس در این خصوص این است که پرسش‌های عادی و تکراری را در «سایت» شبکه‌ای پاسخ دهیم و تلفن را برای تماس‌های ضروری و دشوار نگه داریم.
گیتس نیز عقیده دارد که آگاهى از اعداد و تحلیل و فهم آنها بنیان شناخت هر کسب و کار است و مى‌گوید: آگاهی به عدد و رقم‌های سازمان، چیزی بیش از تراز کردن ماهانه دفترهای حسابداری است. این داده‌ها در بازاریابی و امور مالی هم به درد می‌خورند. عددها روی کاغذ حالت ایستاد و مرده دارند، اما داده‌های دیجیتالی آغازگر اندیشیدن و حرکت هستند. آمار و عددهای درست و تازه، ما را به پاسخگویی به مشتریان و شریکان وا می‌دارند. بنابراین گیتس توصیه می‌کند، نظام دیجیتالی که ما در سازمان به‌وجود آورده‌ایم، باید بتواند داده‌های مربوط به کسب و کار را بی‌درنگ و از نقطه دادوستد با مشتریان و شریکان دریافت کند. داده‌های متعلق به شریکان را با داده‌های ما یک کاسه کرده و همه نیازها را برآورده سازد.کند، نظام دیجیتالی که ما در سازمان به
*رئیس شرکت مایکروسافت

  تاریخ ثبت : 18 آبان 1392
 خانه صنعت و معدن
 1329