لعاب و رنگدانه های سرامیکی

 

انجمن لعاب و رنگدانه های سرامیکی

 

اعضای اصلی هیئت مدیره :

 آقایان : سیدعلی اکبر کلانتر(صدف لعاب) ، مرتضی نصیری (کیمیا رازی) ، عبدالرضا رجایی (لعابیران) ، حسین سعادتمند(لعاب ایساتیس) ، رضا صالحی فر(لعاب یزد) ، مصطفی جعفری پور (سارا لعاب میبد)، بهرام رشیدیان(سراشیم تبریز)

اعضای علی البدل هیئت مدیره :

آقایان : محمدحسین توحیدی فر(پردیس لعاب) و جعفر کرمی(لعاب صنعت میبد)

بازرس اصلی :

آقای محمدرضا سلطانی (لعاب گوهران)

بازرس علی البدل :

آقای حسین کارگر شریف(لعاب صنعتی شریف)

 

تاریخچه صنعت لعاب

صنعت توليد لعاب و رنگدانه هاي سراميكي در ايران قدمت زيادي ندارد . اولين بار در دهه پنجاه توسط مهندسين ايتاليايي , يك واحد لعابسازي در يكي از كارخانجات كاشي ايجاد شد تا بخشي از لعاب مصرفي آن واحد را توليد کند . در اوایل انقلاب محدوديت هاي ارزي و عدم امکان واردات لعاب های اروپایی به كشور مقدمه اي شد براي تأسيس چند واحد ديگر تولید لعاب در شهرهاي شيراز، قزوين و مشهد, چند سال بعد یک واحدتوسط بنياد مستضعفان و دو واحد ديگر توسط بخش خصوصي در استان یزد تاسیس شد.

از اواسط دهه هفتاد حركت هايي در راستاي ارتقاء سطح دانش فني فرمولاسيون و فرآيند توليد و كنترل كيفيت اين محصول در بعضی واحد های تولیدی نظیر کیمیا رازی , لعابیران , لعاب مشهد , سراشیم ، سیلیس و بلور (صدف لعاب)یزد،لعاب میبد و لعاب یزد آغاز و دراین زمینه موفقیت های خوبی به دست آمد

 

وظایف انجمن های تخصصی صنایع همگن

سازمان امور اداری و استخدامی کشور شورای عالی اداری در هشتاد و یکمین جلسه مورخ2/10/1377 در راستای تکالیف مندرج در قانون برنامه دوم توسعه، به منظور کاهش وظایف تصدی دولت، ترویج و حمایت از تشکل های تخصصی صنعتی و مشارکت عامه مردم در تصد امور امور اداری و استخدامی کشور تصویب نمود:

 1- انجمن تخصصی صنایع همگن تشکیلاتی غیر دولتی است که به منظور تامین و پیشبرد اهداف و مقاصد علمی و تخصصی، بصورت موسسه ای غیر انتفاعی است با مسئولیت اشخاص حقیقی یا حقوقی تاسیس می گردد.

 2- خانه های صنعت استانی نهادی غیر سیاسی و غیر انتفاعی است که از اجتماع انجمن های تخصصی همگن استانی به منظور زمینه سازی، تقویت و موثر سازی نقش و فعالیت این انجمن ها تاسیس می گردد.

 3- صدور مجوز تاسیس انجمن های تخصصی صنایع همگن و تشکیل خانه های صنعت استانی و تجدید پروانه و نظارت بر حسن انجام کار آن ها به عهده وزارت صنایع خواهد بود.

4- انجمن های تخصصی صنایع همگن و خانه های صنعت استانی صرفا به فعالیت در زمینه های تخصصی، علمی و تحقیقاتی خواهند پرداخت و مجاز به فعالیت های سیاسی و صنفی نمی باشند و در صورت در خواست فعالیتهای سیاسی دریافت مجوز لازم از کمیسیون ماده 10 قانون احزاب الزامی بوده و در صورت نیاز به فعالیت صنفی می بایست بر اساس ماده 131 قانون کار نسبت به برگزاری انتخابات و اخذ مجوز لازم از وزارت کار و امور اجتماعی اقدام نمایند.

 5- اساسنامه این انجمن ها و خانه های صنعت استانی و هرگونه تغییر در مواد‌ آن به تصویب وزارت صنایع خواهد رسید.

 6- رسیدگی به درخواست تاسیس و بررسی صلاحیت علمی و عمومی هیات موسس و هیات مدیره انجمن های تخصصی صنایع همگن و خانه های صنعت استانی و تصویب آن ( ضمن رعایت ماده 7 قانون احزاب ) و رسیدگی به تخلفات و تعطیل موقت، لغو پروانه و انحلال آنها با کمیسیونی است که زیر نظر وزیر صنایع تشکیل می گردد.

 7- ترکیب کمیسیون موضوع بند 6 و شرح وظایف آن و نحوه رسیدگی به تخلفات و تعطیل موقت ، لغو پروانه و انحلال انجمن ها و خانه های صنعت استانی مطابق آئین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد مشترک سازمان و امور اداری و استخدامی کشور و وزارت صنایع و وزارت کشور به تصویب «کمیسیون امور زیر بنای دولت » خواهد رسید.

 8- این مصوبه بصورت آزمایشی در وزارت صنایع اجراء می شود و طرح نهایی با هدف تعمیم آن در بقیه عرصه های تولیدی به تصویب شورای عالی اداری خواهدرسید.

 9- وزیرصنایع مسئول حسن اجرای این مصوبه بوده وسازمان امور اداری و استخدامی کشور گزارش پیشرفت کار را به شورای عالی اداری ارائه خواهد نمود.